Biuro Projektów:
Spółdzielnia Socjalna SerwiS
Ul. Św. Anny 5
33-100 Tarnów
Tel. 510964917

iStock 000004933149XSmall

  • Indywidualne Plany Działania,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudniania Wspieranego,
  • Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy
  • Staże zawodowe od 3 do 9 miesięcy,
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
  • Stypendia stażowe w wysokości 989,79 zł/mc netto,
  • Stypendia szkoleniowe w wysokości 6,59 zł/h netto.

Wsparcie Lipiec

Wsparcie Czerwiec

Wsparcie Maj

Wsparcie Kwiecień

Wsparcie Marzec

Wsparcie Luty

Wsparcie Styczeń

Wsparcie Grudzień

Wsparcie Listopad

Wsparcie Październik

Wsparcie Wrzesień

Wsparcie Sierpień

 

dsadsa