Syty Adwokaci - Prawo budowlane - Poznań

Prawo budowlane adwokat Poznań

Przedsiębiorcą jest natomiast zgodnie z przepisem art. 431 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W doktrynie i orzecznictwie wymienia się następujące funkcje firmy: indywidualizująca – firma zajmuje się identyfikacją przedsiębiorcy. Dzięki niej osoby trzecie mogą rozróżniać działające na rynku podmioty oraz ich formy prawne np.; reklamowa – firma ma także zadania reklamowe i marketingowe. Służy promocji przedsiębiorcy i jego działalności np. w zakresie pochodzenia produktów. Przedsiębiorcy dążą do upowszechniania swojej firmy w świadomości osób trzecich. Firma może zostać także zarejestrowana jako znak towarowy; ochronna – firma ma znaczenie w zakresie ochrony konsumentów.

Syty Adwokaci Kancelaria Adwokacka Marek Syty
Feliksa Nowowiejskiego 53 / 2
61-734 Poznań
wielkopolskie
Kontakt: 616610374
REGON: 301348842
Strona:

2018 Content Copyright © mamatataity.pl