Doradztwo podatkowe w zakresie kontroli podatkowe z cen transferowych - Benchmarket

https://benchmarket.pl/kontrola-podatkowa/

W ofercie BENCHMARKET znajdują się: wykonanie analizy porównawczej, analiza cen transferowych, sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz sporządzanie procedur dla rad nadzorczych. Naszym flagowym produktem są analizy porównawcze dla transakcji: zakup lub sprzedaż towarów, działalność dystrybucyjna oraz produkcyjna, usługi wsparcia, IT, administracyjne oraz pożyczki i obligacje. Nasi Klienci to duże firmy z polskim kapitałem oraz spółki będące częścią największych grup kapitałowych w Europie. W swoich analizach korzystamy zarówno z wyspecjalizowanych zewnętrznych baz danych oraz raportów rynkowych dostępnych dla podatników. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Benchmarket Sp. z o. o.
ul. Wagonowa 12A
43-175 Wyry
śląskie
Kontakt: 660440456
REGON: 368482376
Strona:

2018 Content Copyright © mamatataity.pl